שיפוץ בניין רוב נדרש

אם אתם מעוניינים לשפץ את הבניין אבל לא מצליחים לגייס לטובת העניין את כל הדיירים, חשוב לדעת שבתהליך של שיפוץ בניין רוב נדרש לביצוע התהליך הוא רוב שהוא מעבר לרוב רגיל. המשמעות היא שזה שישנם יותר דיירים המעוניינים בביצוע השיפוץ מאשר דיירים שאינם מעוניינים בביצועו, לא אומר שיש לכם את הרוב הנדרש לשם ביצוע השיפוץ. מהו רוב מיוחס ומהו הרוב הנדרש לשיפוץ בניין? על כך בשורות הבאות.

רוב מוחלט מול רוב מיוחס

ככלל, בכדי לשפץ את הבניין שלכם, הרוב הנדרש הוא רוב מוחלט קרי רוב של 100% מהדיירים. יחד עם זאת, החוק מכיר במצב שבו ישנו רוב מסויים של דיירים המעוניינים לשפץ את הבניין המשותף עם חברת המתמחה בשיפוץ בניינים ושיקום מבנים כמו אורגד מבנים, אך עומדים מול מיעוט של דיירים שאינם מעוניינים בכך. במקרה זה, החוק אינו מאפשר לכפות את החלטת הרוב על החלטת המיעוט, אך הוא כן מאפשר לפנות למפקח על המקרקעין ברשם המקרקעין על מנת לבחון את המקרה ולבדוק האם ישנו מקום לחייב את המיעוט להסכים למהלך של הרוב. בכדי לפנות למפקח מלכתחילה, על דיירי הבניין להוכיח רוב מיוחס למהלך ורוב זה עומד כיום על 80% מכלל בעלי הדירות ואשר מחזיקים ב-80% מהשטח המשותף של הבניין המשותף

מדוע נדרש רוב מיוחס?

כאמור, במסגרת שיפוץ בניין רוב נדרש לפנייה למפקח על המקרקעין הוא רוב מיוחס של 80% מבעלי הדירות בבניין המשותף. יחד עם זאת, חשוב לשים לב שאין שום רוב שעל בסיסו ניתן לחייב באופן אוטומטי את המיעוט הסרבן. הרוב המיוחס רק מעניק לדיירי הרוב את הזכות לפנות לרשויות הרלוונטיות, ובמקרה זה למפקח על המקרקעין, בדרישה שיחייב את הדיירים הסרבנים להסכים למהלך, אך אינו מעניק להם את הזכות לחייב את הדיירים הסרבנים בעצמם.

רוב מיוחס הוא רוב שמבוסס על יחס מסויים בין הרוב ובין המיעוט. גם רוב רגיל הוא רוב מיוחס, אלא שרוב רגיל הוא רוב שבו אנו כבר יודעים מהו היחס בין הרוב למיעוט. ברוב רגיל, היחס עומד על 51% מול 49%. זאת אומרת שמספיק שישנו דייר אחד שתומך בשיפוץ, יותר מאשר מספר הדיירים שאינם תומכים בשיפוץ, בכדי ליצור מצב של רוב רגיל. יחד עם זאת, חשוב להבין שמהלך שיפוץ הוא מהלך שדורש מדיירי הבניין להוציא כסף מכיסם, לשנות את שגרת חייהם ואולי אף לעזוב את דירתם למגורים חלופיים לאורך תקופת השיפוץ. בכדי לאלץ אזרחים לבצע מהלך כזה בניגוד לרצונם, קבע המחוקק כי הפגיעה של אותם אנשים ברוב תהיה כל כך משמעותית שבכלל ניתן יהיה לדון במקרה, ולכן נקבע רוב מיוחס של 80% בכדי בכלל לדון בעניין. רוב זה הוא עניין חדש יחסית, ובעבר היה נדרש רוב מוחלט ומלא של 100% מהדיירים לצורך ביצוע שיפוץ.

השארת תגובה